Författare: elmtoft

Större organisationers dilemma inom styrning

I somras hade jag förmånen att samtala med Telia Companys CFO Christian Luiga om större organisationers dilemma inom styrning och ledning.

Dilemmat rör frågan hur stora organisationer kan utnyttja sin storlek för att ligga i framkant när det gäller effektiv styrning.

Detta är en enkel utmaning ur ett teoretiskt perspektiv, men mycket svårare i verkligheten. Ju större organisationer, ju större utmaning. Stora organisationer blir väldigt lätt svårstyrda som en följd av omfattande regelverk och komplexa styrmodeller som ambitiösa ekonomer ofta har utvecklat.

Stora organisationer behöver hitta enkelheten i styrningen, enkel med samtidigt inte banal. Av denna anledning behöver de ständigt fråga sig: ”hur kan vi förenkla denna process eller rutin ytterligare?”

Detta innebär samtidigt att styrningen inte blir detaljstyrd, då detaljstyrning kräver uppföljning på detaljerad nivå. Det är en regel jag lärt mig genom åren, bygg aldrig upp en komplex styrmodell (även om det går och den blir mer ”korrekt”). Om du bygger den så, kommer all din tid att gå åt för att få andra att förstå modellen och kontrollera att modellen efterlevs.

Ju enklare, desto bättre.

 

No Comments Styrning

Boktips ”Strategi är ett verb”

Har nyligen läst en givande bok som heter Strategi är ett verb av Pontus Wadström. den handlar i korthet om att strategier är något man måste göra, det räcker inte att ha strategierna i byrålådan och tro att de kommer förverkliga sig själva. Den beaktar även vikten av att skapa aktiviteter som en viktig del av strategiarbetet. Fokus ligger på att styra beteenden som en viktig del i  förändringsarbetet som är en del av strategier.

No Comments Strategi